wimax

主題wimax (資料編號:16300) 的基本資料:

24H 內: // 1

一週內: // 1

一月內: // 1

網址數:20

wimax主題中總共有 20 筆網址資料,以下是 1 - 20  [第 1 頁]。

wimax主題相關搜尋到的網址

資料時間: 2014-01-03 23:15:56

http://www.mitrastar.cn/wimax.asp

資料時間: 2013-08-29 21:44:20

http://www.mitrastar.com.tw/wimax.asp

資料時間: 2013-08-18 00:28:08

http://www.biza.tw/二手威邁思VMAX 4G WiMAX USB 無線網卡UH235收訊更好配件完整 -1-0-2-0-0.html

資料時間: 2013-08-18 00:27:47

http://www.biza.tw/wimax wifi -1-0-2-0-asc.html

資料時間: 2013-08-17 23:22:54

http://www.biza.tw/全球一動WiMax 大力玩分享器 快滿一年二手良品 ,只賣1500元【免 -1-0-2-0-0.html

資料時間: 2013-08-17 16:05:29

http://www.ettoday.net/news/20120120/20756.htm

資料時間: 2013-08-17 14:38:09

http://www.ettoday.net/news/20120912/101786.htm

資料時間: 2013-08-16 05:28:48

http://poi.zhupiter.com/p/cht-204661/大同電信股份有限公司/

資料時間: 2013-08-14 01:17:45

http://www.biza.tw/威達4G WiMAX室內數據機家用路由器 -1-0-2-0-0.html

資料時間: 2013-08-13 04:16:56

http://ezprice.com.tw/srh.php?kno=7763&k=WIMAX

資料時間: 2013-08-12 16:39:36

http://www.ettoday.net/news/20120524/49022.htm

資料時間: 2013-08-12 16:39:13

http://www.ettoday.net/news/20121125/131781.htm

資料時間: 2013-08-12 16:18:53

http://www.ettoday.net/news/20121102/122558.htm

資料時間: 2013-08-12 11:24:32

http://www.mitrastar.com/FemtoAP.asp

資料時間: 2013-08-12 07:36:32

http://career.zhupiter.com/forum/9/手機產業/WiMAX與LTE不見得水火不容!-雙模整合型裝置有苗頭-LTE標準持續演化推進 WiMAX仍有同化合作機會 晶片廠將是領頭羊/1405/1/1/

資料時間: 2013-08-09 17:30:32

http://career.zhupiter.com/forum/9/手機產業/WiMAX與LTE再次交鋒-未來競爭態勢為和平共存亦是相互取代/1939/1/1/

資料時間: 2013-08-09 17:27:22

http://career.zhupiter.com/forum/9/手機產業/網通熱點-「LTE」是台灣4G通訊產業政策的魔鬼?-還是天使?-WiMAX大夢初醒 LTE黃粱未熟 危機或許正是轉機/1386/1/1/

資料時間: 2013-08-09 16:58:46

http://career.zhupiter.com/forum/9/手機產業/WiMAX難避免與3-5G正面交鋒 基站設點為共同挑戰-WiMAX手機最快年底才有可能出現/71/1/1/

資料時間: 2013-08-09 16:56:35

http://career.zhupiter.com/forum/9/手機產業/blog/49/

資料時間: 2013-08-09 16:53:12

http://career.zhupiter.com/forum/9/手機產業/聯發科擴編LTE部門 鎖定招募外商、宏達電人才 搶當中國移動革命夥伴 4G戰爭許勝不許敗/3362/1/1/


 |